Siciliano, et al v. Albert and Carol Mueller LTD Parnership, et al, and King et al v. Albert and Carol Mueller LTD Partnership, et al